Status utbygging m.m.

25.05.2010 Status utbygging Utbyggingen av vårt VA-anlegget pågår for fullt, og det nærmer seg sommeren, og alle lurer vel på om det blir ferdig i tide? Fra entreprenørens side så er de i rute med anlegget vårt. Vi er dog helt avhengig av at Sarpsborg kommune blir ferdig med sitt anlegg. Kommunen har nå koblet sammen rørene slik at de ligger inn i det nye pumpehuset nede i Dusebukta. Kommunen har videre sagt at det skal settes vann for prøvedrift på deres anlegg til begynnelsen av juni. Med prøvedrift menes at de kan levere vann for sjekking av lekkasjer, samt kloring av sine rør før det leveres vann til vårt anlegg. Vår entreprenør beregner ca 1 mnd for testing av vårt anlegg før det kan settes vann på hele anlegget. Testing for vår del innebærer sjekking for lekkasjer, inspeksjon med kamera, samt kloring og rensing av anlegget. Vi er derfor helt avhengig av at kommunen holder sine frister. Som dere da skjønner er det ikke sikkert at vi får vannet til St. hans, men at vi får vannet i begynnelsen av juli, i hvert fall før fellesferien som starter i uke 28. Det er status så langt vi vet. Skulle det skje endringer på dette vil vi gi omgående beskjed! Finpuss på tomter og i ledningstraser etter graving For at entreprenøren skal kunne holde sin fremdrift og få ferdig anlegget vil finnpuss, som tidligere meddelt, primært bli gjort etter sommerferien. Mange har spurt både entreprenøren og oss i styret om det skal gjøres mer jobb med dette på deres egen tomt, parkeringsplasser, veger, osv. Før sommerferien skal en tomt, parkeringsplass, veg, osv være i en slik stand at den/det kan brukes på normal måte. Vi kan dog ikke forvente at alt er satt tilbake til ”parkmessig” standard før ferien. Skulle de ha fokus på det ville ingen få vann før ferien. En slik prioritering er også i henhold til kontrakten og vi håp er at våre medlemmer har forståelse for at vi prioriterer å få ferdig vannanlegget. Angående tilkoblingstidspunkt for hytta til hovedanlegget Vi vil igjen få minne om følgende da dette er meget viktig: Slik tilkobling må IKKE skje ennå av bl.a. følgende tre grunner: 1.Anlegget må kvalitetssikres av entreprenøren ved spyling, tetthetsprøving og kamerainspisering 2.Kommunen tillater ikke tilknytning før anlegget er ferdigstilt! 3.Hovedanlegget skal klores for desinfisering og deretter spyles /renses for klor. Har man koblet til en hytta risikerer man at man får klor inn i eget anlegg uten at dette fjernes. Dette kan medføre alvorlig helseskader! Det er kun sammenkoblingen mot fellesanlegget som ikke kan gjøres før fellesanlegget er godkjent. Dvs at alt annet VA-arbeid på hytta kan gjøres klart. Det vil bli gitt nærmere beskjed om når hytta kan kobles til hovedanlegget. Drens- tak- og overvann! Det minnes om at drens-, tak og overvann IKKE må føres inn på nyanlegget. Kommunen tillater ikke dette, og anlegget er heller ikke dimensjonert for dette vannet. Dette er et viktig forhold, og medfører erfaringsmessig merarbeid og kostnader for fellesskapet ved feilkoblinger. Restriksjoner på grøfterensk Fremtidig grøfterensk i området må i fremtiden på forhånd sjekkes ut med ledningsplanen for VA-anlegget (krysningspunkt, overdekning, frostsikring). Vi vil innføre en ”privat gravemeldingsordning” innenfor anleggets område som vil bli håndtert av styret. Vi vil komme tilbake med mer info om dette senere. Utbygging av fiber Det er nå tegnet kontrakt med Halden Dataservice i henhold til informasjon og vedtak på årsmøtet 2010. Halden Dataservice vil sende ut brev om dette i de nærmeste dagene slik at de som ønsker fiber frem til hytta kan få det.
Løsningen er levert av Monsternett