Isolering av Kvernpumper

07.06.2010 Alle kvernpumper skal, som tidligere meddelt, stå frostfritt. Dette gjelder enten den står under hytta, inne i hytta, eller om den er gravd ned. For de som har kvernpumpa under, eller inne i hytta, må det bygges et isolert rom rundt pumpa som er frostfritt. For de som har pumpa nedgravd på tomta så må toppen på denne, som stikker opp over marknivå, isoleres. Å sørge for å bygge et rom rundt, eller isolere toppen av pumpa (for nedgravde) er den enkelte hytteeiers ansvar. Vi har derfor fått Cowi til å lage forslag på hvordan dette kan gjøres. Vedlagt er derfor en tegning som viser eksempler på hvordan dette kan løses. Disse forslagene er kun ment som en veiledning når det gjelde det rent estetiske. Det som er viktig å merke seg er kravene til isolasjonstykkelse! Hvis man ikke har anledning til å utføre dette arbeidet selv, kan man sikkert på hjelp av lokal rørlegger, en snekker, familie eller en god nabo! Husk at dette må gjøres innen det blir frost til vinteren!
Løsningen er levert av Monsternett