Årsmøte 2012

28.04.2012

Styrets årsberetning, regnskap, og budsjett for 2012 ble godkjent uten anmerkninger.

Alle papirer fra møtet finnes under "Info til medlemmene".

Tre av styrets medlemmer takker nå for seg. Leder Bredo Swanberg og styremedlemmene Erik Tvindesæter og Ole Jørgen Noren.

Som ny leder ble valgt Johann Bernard Stenerød. Nye styremedlemmer er Ragnar Eriksen og Øyvind Nustad.

Espen Sparre-Enger og Leif Bergersen tok gjenvalg

De tre avgåtte styremedlemmene takker for seg og for det gode samarbeidet med medlemmene under utbyggingsperioden.

Vi ønsker de tre nye i styret velkommen!

Kontaktinformasjon til det nye styret vil bli lagt på ut på nettsidene så snart det formelle er i orden med foreatksregistret.

Løsningen er levert av Monsternett