ÅRSMØTET 2013

14.04.2013

Alle papirer fra møtet finnes under "Info til medlemmene".

Som leder ble Johann Bernard Stenerød gjenvalgt .

Styremedlemmene Ragnar Eriksen og Øyvind Nustad var ikke på valg.

Espen Sparre-Enger og Leif Bergersen tok gjenvalgt for to nye år.

Kontaktinformasjon til styret er lagt på ut på nettsidene.

 

Se protokollen fra årmøtet for mer informasjon

Løsningen er levert av Monsternett