Sarpsborg kommune innfører "husnummerering" på hytter

01.02.2009 Sarpsborg kommune innfører nå "husnummerering" på hytter som erstatning for tidligere matrikkeladresse (gårds-/bruks-/festenummer). Det vil si at vi får et vanlig nummer på hytta/huset knyttet til de nye navnene på veiene på Grimsøya. For eksksempel Grimsøyfjellet 35. Vi vil oppfordre alle om å sette opp nummerskilt på hytte/hus så snart som mulig da dette vil gjøre det lettere å identifisere den enkelte eiendom for vannlaget, og de firmaene som jobber med prosjektet .
Løsningen er levert av Monsternett