VGVA inngår kontrakt med COWI

07.01.2009 VGVA har inngått kontrakt med det rådgivende ingeniørselskapet COWI om prosjektering av VA-anlegget på Vestre Grimsøy. COWI vil utarbeide et forprosjekt som vil gi oss et kostnadsestimat pr hytte, samt forslag til anleggstraseer og teknisk løsning på anlegget. Forprosjektet skal være ferdig innen 6. februar. Forprosjektet vil deretter bli presentert på et eget medlemmsmøte.
Løsningen er levert av Monsternett