ENDRING AV INNBETALINGSTERMINER FOR ANLEGGESKOSTNADER TIL VA-ANLEGG.

25.06.2009 Styret har vedtatt å utsette innleveringsfristen for tilbudene på VA-anlegget fordi flere av entreprenørene har gitt tilbakemelding på at de ikke vil være i stand til å gi tilbud innen fristen. Dette skyldes at det er relativt mange jobber ute i markedet som de regner på. Den opprinnelige fristen var satt til 29.juni, og anleggsstart var stipulert til månedsskiftet august/september. For at vi skal få inn flest mulig tilbud, og derved kunne oppnå best mulig pris, har styret vedtatt å utsette innleveringsfristen for entreprenørene til 17. august. Dette medfører også at anleggsstart blir forskjøvet noe i tid. Innbetalingsfristene på 30. august og 30. oktober vil derfor også bli forskjøvet tilsvarende. Styret kommer tilbake med nye datoer rundt innbetaling av anleggsbidragene medio august.
Løsningen er levert av Monsternett