Utsatt innleveringsfrist for tilbud fra entreprenørene

24.06.2009 Den opprinnelige fristen var satt til 29.juni. Flere av entreprenørene har gitt tilbakemdling på at de da ikke vil være i stand til å gi tilbud. Dette skyldes at det er relativt mange jobber ute i markedet som de regner på. For at vi skal få inn flest mulig tilbud, og derved kunne oppnå best mulig pris, har styret vedtatt å utsette innleveringsfristen til etter sommerferien. Ny frist er satt til 17. august.
Løsningen er levert av Monsternett