Medlemmers kontakt med COWI

30.08.2009 I forbindelse med det arbeidet COWI nå har gjort for oss har de mottatt mange direkte henvendelser fra medlemmene. For COWI blir det veldig tidkrevende å skulle besvare alle henevendelser direkte til det enkelte medlem. I tillegg medfører det ekstra kostnader for VGVA fordi det tar mye ekstra tid som ikke er forutsatt i kontrakten. I det videre arbeidet vil vi derfor oppfordre alle til å ta kontakt med en av oss i styret ved eventuelle spørsmål til COWI. Vi vil deretter ta slike spørsmål samlet så raskt det lar seg gjøre. Vi håper at alle har forståelse for dette.
Løsningen er levert av Monsternett