VGVA har inngått utbyggingskontrakt med Leif Grimsrud AS

24.10.2009 Fredag 23. oktober ble det inngått utbyggingskontrakt med entreprenøren Leif Grimsrud AS (www.leifgrimsrud.no). Utbyggingen er planlagt å begynne i løpet av november måned, men dette er avhengig av at behandlingen av rammesøknaden ferdigstilles i Sarpsborg kommune. Vi hadde møte med Sarpsborg kommune samme dag, og de har lovet at de skal gjøre det de kan for å få søknaden ferdig i løpet av november. Utbyggingen kan deretter starte umiddelbart. Forutsatt at utbyggingen kan starte som forutsatt vil anlegget være ferdig til fellesferien i 2010. Med hensyn til kostnader så ligger vi godt innenfor de rammene vi har hatt å arbeide etter. Det vil bli innkalt til et medlemsmøte så snart det er praktisk mulig hvor vi vil gå i gjennom prosjektet mer detaljert, inklusive kostnadene.
Løsningen er levert av Monsternett