Vestre Grimsøy vann- og avløpslag SA

Vestre Grimsøy vann- og avløpslag SA har som formål å anlegge, drifte og administrere vann og avløpsanlegg for selskapets medlemmer. Anlegget omfatter pumpestasjoner med buffertanker, tilknytningsledning til kommunalt avløpsanlegg og felles vann- og avløpsledninger med kummer. Selskapet skal anlegge stikkledninger til vegg på hvert medlems festetomt/eiendom.

Eiere og fester av eiendommer som naturlig sogner til anlegget har rett til å tegne medlemskap i selskapet.

Selskapet har sitt hovedkontor i Sarpsborg kommune.


 

Løsningen er levert av Monsternett